Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Written by Hanna Jończyk / Written by admin
Monday, 27 March 2017 11:33
A- A A+

W wyniku reformy oświaty wprowadzonej przepisami przejściowymi zmianie ulegają między innymi zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Obecnie na rok szkolny 2017/2018 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli określa organ prowadzący oraz do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w tym postępowaniu, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w placówkach po dniu 31 marca 2017 r.