Lektury nie muszą być nudne!

Written by Ewa Piątek / Written by admin
Tuesday, 04 April 2017 08:37
A- A A+

 Uczniowie klas III gimnazjum z powiatu ryckiego rywalizowali o tytuł laureata w II Olimpiadzie Czytelniczej Lektury?Ok! Finałowy etap konkursu odbył się 30.03.2017 r. w siedzibie organizatora - ZSO nr 1 w Rykach.

Spośród 35 uczestników wyłoniono 3 zwycięzców: I miejsce zajęła Natalia Jankowska z Gimnazjum nr 1 w Rykach, II - Jan Pawłasek z Gimnazjum nr 1 w Dęblinie, III - Jakub Piątek z Gimnazjum nr 2 w Rykach.
Nagrody ufundowali Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Wojciech Niedziółka, sprawowali oni również honorowy patronat nad konkursem.

Olimpiada odbywała się po raz drugi. Jej inicjatorką jest Anna Żaczek, nauczyciel bibliotekarz z ZSO nr 1 w Rykach. W organizacji przedsięwzięcia wspierali ją dyrekcja szkoły - Tomasz Bany i Ewa Stonio oraz nauczyciele języka polskiego: Katarzyna Flis, Elżbieta Cieślak, Ewa Piątek. Za największy sukces trzeba uznać to, że konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli z powiatu ryckiego. Do pierwszego etapu, który polegał na rozwiązaniu testu internetowego, przystąpiło 68 uczniów z 10 szkół. Do II etapu zakwalifikowało się 36 osób. Odpowiadały one na wylosowane pytania przed komisją. Wszyscy odpowiadający radzili sobie bardzo dobrze, pomimo trudnych i szczegółowych pytań ze znajomości treści 11 książek. Troje wyłonionych laureatów to wybitni znawcy szkolnych lektur, pasjonaci czytania i uczniowie rozwijający swoje zainteresowania. Gratulujemy im serdecznie, także ich rodzicom i nauczycielom.

Zaangażowanie w konkurs, wysoki poziom odpowiedzi, przeżywane emocje i duże zainteresowanie wśród uczniów konkursem to dowody na to, że lektury nie muszą być nudne. Warto czytać i promować czytanie.