„Blisko Jana Pawła II- Gminny Turniej Wiedzy”

Written by Ewa Karczmarz, Monika Mierzwińska, Henryka Prorok / Written by admin
Tuesday, 04 April 2017 11:36
A- A A+

12 rocznicę śmierci papieża Polaka uczczono w gminie Ryki w wyjątkowy sposób. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach nosi imię Jana Pawła II od 2000 roku i organizuje cykliczne imprezy upamiętniające życie i pontyfikat patrona szkoły.

Dnia 3 kwietnia 2017 roku w ZSO nr 2 w Rykach odbył się Gminny Turniej Wiedzy o Janie Pawle II „Polak w Watykanie” pod  honorowym patronatem  księdza kanonika Krzysztofa Czyrki- proboszcza parafii w Rykach oraz Burmistrza Ryk- Pana Jarosław Żaczka. Turniej adresowany był do uczniów klas 5-6 szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęło  7 trzyosobowych drużyn z następujących szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Owni, Rososzy, Leopoldowa, Moszczanki, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Danysza w Oszczywilku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 2 w Rykach. Zmagania uczniów obserwowali zaproszeni goście: ksiądz prałat Stanisław Burzec, ksiądz kanonik Krzysztof Czyrka, Zastępca Burmistrza Ryk- Pani Magdalena Woźniak, Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli- Pani Hanna Jończyk, przedstawiciel MGCK w Rykach Pani Joanna Zakrzewska, nauczyciele, katecheci, uczniowie  z przybyłych szkół.

Turniej składał się z 5 konkurencji, które wymagały znajomości faktów z biografii Ojca Świętego przed objęciem Stolicy Piotrowej i z lat pontyfikatu. Uczniowie musieli znać daty, ważne postacie, miejsca i sytuacje związane z papieżem Polakiem. Zadania przebiegały pod hasłem: „Krzyżówka”, „Ślepy los”, „Puzzle”, „Pielgrzymki do ojczyzny” i „Zagadka multimedialna”. Zmagania poprzedziła część artystyczna wprowadzająca zgromadzonych w nastrój refleksji.

Najlepszy wynik uzyskała drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Danysza w Oszczywilku w składzie: Julia Kryczka, Iga Bartyś i Wiktoria Bartyś pod kierunkiem Pani Anny Mróz.
II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych z Leopoldowa w składzie: Zuzanna Lisiecka, Julia Błażejak i Marcela Szczypińska pod kierunkiem Pani Barbary Kornas, a III miejsce - zespół gospodarzy w składzie: Kacper Czajka, Mateusz Gembala i Jakub Graczyk, których przygotowała Pani Beata Miłosz.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe albumy ufundowane przez księdza kanonika Krzysztofa Czyrkę, okolicznościowe dyplomy i przybory piśmiennicze ufundowane przez Urząd Miejski w Rykach. Zwycięskim drużynom zostały wręczone pamiątkowe statuetki i albumy, zaś nagrodzeni uczniowie dodatkowo dostali pendrive oraz wejściówki na dowolny seans do kina „Renesans” w Rykach. Na koniec był czas na pamiątkowe zdjęcia, rozmowy przy słodkim poczęstunku i dzielenie się wrażeniami.

Dyrektor szkoły Pani Hanna Majek oraz koordynatorki imprezy w osobach Pani Ewa Karczmarz, Monika Mierzwińska, Henryka Prorok serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i uczestnikom rywalizacji za zaangażowanie w pielęgnowanie dziedzictwa duchowego największego z rodu Polaków- Jana Pawła II.