Dzień edukacji Narodowej w PSP nr 2 w Rykach

Written by Agnieszka Gąska / Written by admin
Thursday, 19 October 2017 14:09
A- A A+

W piątek 13 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na które przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Na początek został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Hanna Majek, która serdecznie powitała nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów, nauczycieli emerytowanych. W swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom, za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, oraz za to, że są twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Stwierdziła, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie. Życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Ważnym elementem akademii było uroczyste ślubowanie uczniów klasy „0” i klas pierwszych szkoły podstawowej. Ślubowanie poprzedził krótki program artystyczny. Jako pierwsi głos zabrali najmłodsi uczniowie naszej szkoły – dzieci z klasy „0”, które pod kierunkiem pani Agnieszki Wnuk recytowały piękne wierszyki. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor wręczyła im pamiątkowe dyplomy.

Następnie wystąpili uczniowie z klas I szkoły podstawowej, którzy zaprezentowali zebranym swój program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pań: Izabeli Jurkowskiej, Aliny Rodak, Lidii Królik i Joanny Stopy. Był on wstępem do pasowania na pełnoprawnych uczniów szkoły. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar. Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotkniecie jego lewego ramienia dużą kredką, życząc przy tym wielu sukcesów w nauce. Każdy uczeń otrzymał okolicznościowy dyplom pasowania na ucznia z rąk pana dyrektora Waldemara Głowienki.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom. Nagrodę Burmistrza Ryk otrzymała p. Monika Mierzwińska, nagrody dyrektora szkoły: Łucja Chmielewska-Kozdrój, Monika Dąbrowska, Joanna Draniczarek, Joanna Fijołek, Justyna Filipek, Beata Kania, Sebastian Kozdrój, Robert Krupa, Agnieszka Kurdziałek, Justyna Pielacha, Alina Rodak, Renata Sopiela, Mirosława Zykubek, Maria Żaczek, Anna Żaczek.

Część artystyczną z okazji Dnia Nauczyciela przygotowali uczniowie z klasy 3b szkoły podstawowej, 3d gimnazjum oraz absolwenci szkoły: Dominika Głodek, Ewa Jagiełło, Adam Stoń pod kierunkiem pań: Katarzyny Bednarczyk, Ewy Niburskiej i Agnieszki Kurdziałek. Wyrazili oni swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali dla swoich pedagogów artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Odtworzyli - słowem, gestem, tańcem i piosenką – klimat szkolnego życia. Przekazali najlepsze życzenia. Swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych.

Życzenia w imieniu Rady Rodziców przekazała pani Marzena Wiśniewska i p. Wojciech Szymański.