Dzień Edukacji Narodowej w PSP Nr 1 Rykach

Written by Barbara Pawlak / Written by admin
Tuesday, 24 October 2017 12:01
A- A A+

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mariana Osińskiego Nr 1 w Rykach była w dn. 14 października 2017 r. gospodarzem gminno - szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Oprócz społeczności szkolnej wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w uroczystym spotkaniu udział wzięli emerytowani nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek z terenu Gminy Ryki, Ks. Dziekan Krzysztof Czyrka oraz władze samorządowe.
Życzenia Nauczycielom złożyli Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, Dorota Wesołek – Przewodnicząca Rady miejskiej, Ryszard Bieńczyk – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej, Barbara Pawlak – Dyrektor SASiP w Rykach, Ks. Dziekan Krzysztof Czyrka.
Burmistrz Ryk wręczył nagrody pieniężne następującym osobom:

  1. Anna Pośpiech – Dyrektor SP Nr 2 w Rykach
  2. Agnieszka Warowna – Dyrektor PSP w Starej Dąbi
  3. Krzysztof Wąsik – Dyrektor ZPO w Rososzy
  4. Hanna Witek – Dyrektor ZPO w Moszczance
  5. Justyna Łubianka – Wicedyrektor ZPO w Leopoldowie
  6. Ewa Barszcz – Nauczyciel ZPO w Owni
  7. Anna Królik – Nauczyciel ZPO w Bobrownikach
  8. Monika Mierzwińska – Nauczyciel PSP Nr 2 w Rykach
  9. Anna Piskorska – Nauczyciel PSP Nr 1 w Rykach

Były również tradycyjne nagrody Dyrektora szkoły, które wyróżniającym się nauczycielom wręczył Pan Tomasz Bany.
Główną atrakcją uroczystości był piękny występ wokalno – taneczny Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego. Na koniec spotkania zaproszono na słodki poczęstunek.
Całej szkolnej społeczności raz jeszcze życzymy samych sukcesów i przyjaznej atmosfery.