Dofinansowanie pracowni przyrodniczych w szkołach z rezerwy subwencji oświatowej

Written by Barbara Pawlak / Written by admin
Monday, 10 September 2018 15:35
A- A A+

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach wnioskowała w czerwcu b.r. o dofinansowanie w ramach 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej ogólnej ze względu na wzrost zadań.

We wszystkich szkołach podstawowych gminy Ryki od września działają już klasy siódme i ósme ( wcześniej były 4 gimnazja). Jest to dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W związku z wprowadzonym rocznym limitem aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół prowadzonych przez jst, dofinansowanie otrzymają: ZPO w Moszczance, ZPO w Owni i ZPO w Rososzy. Przyznana kwota (połowa wnioskowanej) to 45 519,00 zł.
Program wsparcia finansowego w w.w. zakresie zaplanowany jest przez MEN na 4 lata.