Pracownie językowe w 10 szkołach Gminy Ryki przygotowane na przyjęcie nowoczesnego wyposażenia

Written by Barbara Pawlak / Written by admin
Monday, 10 September 2018 15:36
A- A A+

Dobiegły końca prace remontowe w 10 salach dydaktycznych szkół Gminy Ryki realizowane w ramach pierwszego zadania projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.:” Modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów w zakresie kompetencji kluczowych z terenu Gminy Ryki”.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. podpisano protokół końcowego odbioru robót. Zadanie zrealizowała firma „Eleenergia” Sp.z o. o. z Lublina wybrana w postępowaniu przetargowym za łączną kwotę 260 223,06 zł.

Zaadaptowane pomieszczenia zyskały nowy wygląd poprzez wykonanie w zależności od potrzeb : uzupełnienie instalacji elektrycznej, położenie nowych podłóg, wyremontowanie i pomalowanie ścian, nowe oświetlenie, wzmocnione drzwi, rolety wewnętrzne albo zewnętrzne, klimatyzatory. Wkrótce podpisana zostanie umowa z przedsiębiorstwem, które wyposaży szkoły w Rykach, Leopoldowie, Rososzy, Owni, Starej Dąbi, Bobrownikach, Moszczance i Starym Bazanowie w m.in. 176 szt. notebooków dla uczniów, 10 szt. komputerów zarządzających dla nauczyciela, słuchawki, głośniki, tablice interaktywne, projektory, meble do każdej pracowni na stałe przytwierdzone do podłoża, oprogramowanie do każdej pracowni, zestawy programów edukacyjnych do nauki języków obcych oraz schodołazy dla uczniów niepełnosprawnych w 3 szkołach.

Dzięki realizacji tego inwestycyjnego projektu za kwotę 1 117 750,52 zł nastąpi kompletne podniesienie jakości bazy edukacyjnej na terenie Gminy Ryki prowadzące do rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.