Nowe pomoce dydaktyczne dla szkół w gminie Ryki

Written by Barbara Pawlak / Written by admin
Thursday, 27 September 2018 11:24
A- A A+

Kolejne zadanie oświatowe realizowane w ramach projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu” w ramach RPO Województwa Lubelskiego współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków EFS dobiega końca.

Właśnie Gmina Ryki zakupiła dla 4 szkół biorących udział w projekcie pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych przyrodniczych, matematycznych, fizycznych, biologicznych oraz programy komputerowe do jęz. angielskiego i matematyki oraz pomoce logopedyczne za łączną kwotę 33 550,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku zadanie realizuje przedsiębiorstwo Educarium z Bydgoszczy. Uczniowie ZPO w Leopoldowie, w Starym Bazanowie, w Swatach i w PSP Nr2 w Rykach w pracy na lekcji będą mogli wykorzystać nowe globusy, mikroskopy, modele brył geometrycznych, lupy, lornetki, deszczomierze, mierniki prędkości wiatru, zestawy do badania wody , modele anatomiczne, zestawy preparatów do badań, kompasy, atlasy i wiele innych pomocy.
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu nauka będzie odkrywaniem tajemnic świata poprzez doświadczenie i bezpośrednią obserwację.