Szkolenia ASOS

Written by Izabela Kępka / Written by admin
Monday, 11 September 2017 12:06
A- A A+

W dniach 28 – 30.08.2017 roku odbyły się szkolenia i indywidualne konsultacje dla seniorów, którzy przystąpili do projektu „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność”, realizowanego przez Gminę Ryki wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie, współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Szkolenia odbyły się w siedzibie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach. Uczestników oraz prowadzącego szkolenia – Pana Dominika Kmitę, powitała Pani Magdalena Woźniak – Zastępca Burmistrza Ryk.

Celem szkolenia był rozwój umiejętności wolontariuszy, poszerzenie wiedzy o rozwoju, funkcjonowaniu i potrzebach dzieci w wieku 0 – 8 lat, doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi w różnym wieku i grupach różnowiekowych, wzbogacanie wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem, rozwój osobisty m. in. przez nawiązanie relacji z innymi ludźmi, podejmowanie nowych zadań, uczenie się w grupie oraz wzbogacenie wiedzy o wolontariacie jako formie pracy społecznej oraz o wolontariacie skierowanym do dzieci. Szkolenia miały formę warsztatów z mini – wykładami opartymi na prezentacjach multimedialnych oraz analizie filmów tematycznych z udziałem dzieci. Uczestnicy oglądali najlepsze polskie i europejskie przykłady opieki i edukacji dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Analizowali materiał filmowy pod kątem – co dzieci robią – co te działania dziecku dają tu i teraz – do czego dziecko będzie przygotowane, i czym to zaowocuje w przyszłości. Mając zdefiniowanego młodego człowieka, wiedząc czego potrzebuje, mając własne doświadczenia, planowane były konkretne działania, które seniorki i seniorzy mogą proponować w miejscach, gdzie spotykają się dziećmi (przedszkola, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach). Ostatniego dnia szkoleń z seniorami spotkały się również dyrektorki ryckich przedszkoli, które wysłuchały propozycji działań, jakie chcieliby realizować w ich placówkach seniorzy. Obydwie strony mają nadzieję, że nawiązana współpraca będzie bardzo owocna i kontynuowana również po zakończeniu projektu.

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury

ul. Warszawska 11
08-500 Ryki
tel. 818651616
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.