Informacja o ogłoszeniu Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

Written by Magdalena Woźniak / Written by admin
Tuesday, 16 January 2018 10:12
A- A A+

Informujemy, że zostały ogłoszone Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz „Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci”.

Strategicznym celem programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie RP, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat tych wydarzeń.
Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać m.in. na działania o charakterze remontowym i konserwatorskim obiektów grobownictwa wojennego, także zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

  1. samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2017, poz. 972 i 1086);
  2. organizacje pozarządowe;
  3. jednostki samorządu terytorialnego;
  4. uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;
  5. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

„Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci” to program, którego strategicznym celem jest wspieranie samorządów w zapewnieniu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
O dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę nad miejscami pamięci, którego dotyczy wniosek
Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać m.in. na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscu pamięci czy na zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.

Termin naboru wniosków: 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Finansowanie i mecenat/ Programy Ministra/.
W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury

ul. Warszawska 11
08-500 Ryki
tel. 818651616
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.