W hołdzie dla Niepodległej

Written by Written by admin
Wednesday, 20 June 2018 11:15
A- A A+

Z radością informujemy, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach zostało beneficjentem programu dotacyjnego NIEPODLEGŁA w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski
w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana
z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania mają wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Poprzez zaplanowane działania takie jak koncerty patriotyczne, warsztaty artystyczne, wokalne, rękodzieła artystyczne, gry terenowe, spotkania o tematyce historycznej oraz stworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej chcemy przybliżyć i upowszechnić wiedzę o wydarzeniach historycznych i upamiętnić miejsca, które powinny być znane dla każdego mieszkańca Ryk-Polaka.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Ryki, a skierowany będzie do wszystkich mieszkańców z każdej grupy wiekowej.
Koordynatorem jest Donata Jurzysta-Łukasiak.
Partnerami Projektu są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Ognisko Muzyczne w Rykach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Rykach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach.

Patronat Medialny: Twój Głos- Gazeta Powiatu Ryckiego , Portal LRY 24

Zachęcamy do radosnego świętowania 100-lecia Niepodległej!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury

ul. Warszawska 11
08-500 Ryki
tel. 818651616
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.