Miejsko-Gminne Centrum Kultury

Written by Written by Zbigniew Grzelak
Thursday, 06 April 2006 10:10
A- A A+
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki
tel./fax 818651616
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ogromną troską i jednocześnie zadaniem władz miasta jest stworzenie jak najlepszego klimatu dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców Gminy. Zadania te realizowane są za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, organizatora i animatora życia kulturalnego Gminy, który pod kierownictwem Dyrektor Bogumiły Porowskiej prowadzi wiele działań mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez ustawiczną edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości naszego kręgu kulturowego. W tym celu przy MGCK działa wiele kół zainteresowań, organizowane są różnego rodzaju wystawy, spotkania i happeningi.

Dzięki różnorodnej i bogatej ofercie programowej oraz ścisłej współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie MGCK w dużym stopniu zaspakaja potrzeby kulturowe mieszkańców. Obok działalności programowej MGCK zajmuje się również upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej, patronując twórcom i zespołom z naszego terenu.

Kalendarium

13 July 16:00

Kino nieczynne

14 July 16:00

Kino nieczynne

15 July 16:00

Kino nieczynne

16 July 16:00

Kino nieczynne

17 July 16:00

Kino nieczynne