Samorząd

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Ryk - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Obchody 74. rocznicy śmierci mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika"

Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka. Działania informacyjne.

Inwestor rozbudowy drogi krajowej nr 48: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wraz z Wykonawcą Dokumentacji Projektowej w stadium Projektu Budowlanego firmą HIGHWAY Sp. z o.o. zapraszają zainteresowanych do uczestnictwa w: działaniach informacyjnych, dotyczących przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr na odcinku Dęblin – Moszczanka.

Spotkanie Konsultacyjne - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ryki.

Zapraszam Mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki.
Planowany termin - 22.06.2020 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach ul. Karola Wojtyły 29.
Powyższe realizowane w ramach projektu grantowego „PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ”.

 Burmistrz Ryk
Jarosław Żaczek

Czerwcowe badanie rolne

W dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa.

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Dzień Patrona w Publicznej Szkole Podstawowa nr 2

18 maja obchodziliśmy Dzień Patrona. To dzień szczególny dla Naszej społeczności szkolnej, gdyż 100 lat temu w Wadowicach urodził się nasz patron, wielki Polak Karol Wojtyła, który po wyborze na papieża przyjął imię JAN PAWEŁ II.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych