Samorząd

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 12 czerwca (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Rozpoczęto przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2020

Gmina Ryki przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Ryki na lata 2016-2020 (zgodnie z uchwałą Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 27 lutego 2015 r.). W związku z tym prosimy Mieszkańców gminy o wypełnienie dwóch ankiet.

Rozstrzygnięto konkurs na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego: "Wypoczynek w okresie ferii letnich 2015 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem".

Wygraliśmy w Konkursie "Podwórko NIVEA"!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że zakończył się II etap głosowania w Konkursie "Podwórko NIVEA". Tym samym wyłoniono 40 lokalizacji, które uzyskały największą liczbę głosów, wśród zwycięzców znalazła się gmina Ryki z lokalizacją "Podwórka" przy ulicy 15. P.P. "Wilków" AK 5 w Rykach.

Festyn Rodzinny przy ZSO nr 2

Festyn rodzinny

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 31 maja (niedziela) przy ZSO nr 2 w Rykach. W programie między innymi: program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły, pokazy karate, występ cyrkowy.

Pomóżmy „Jedynce” zdobyć wielofunkcyjne boisko sportowe

Ruszyła IX edycja programu „Kolorowe Boiska czyli Szkolna Pierwsza Liga”. Jest to ogólnopolski program, który ma na celu popularyzowanie wśród dzieci idei aktywnego spędzania wolnego czasu a także stworzenie im odpowiednich warunków do uprawiania sportu.

Nabór na ławników sądowych

Informujemy, że do 30 czerwca trwa nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019. Wszelkie informacje dotyczące naboru zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych