Samorząd

Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Ryk i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach serdecznie zapraszają mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w obchodach 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Mobilne punkty informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne miasta i gminy regionu.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom Miasta i Gminy Ryki
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją
do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej               Burmistrz Ryk

          Dorota Wesołek                              Jarosław Żaczek

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

VI sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 31 marca (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Konsultacje społeczne projektu uchwały - realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Ryk zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118) do zgłaszania opinii do załączonego projektu uchwały Rady Miejskiej w/s przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych