Samorząd

Konkurs „Lider lokalny”

Oferta dla osób zainteresowanych pracą przy realizacji zadań związanych z promocją turystyki i aktywnych form spędzania wolnego czasu w Gminie Ryki w ramach inicjatywy partnerskiej „Opracowanie przewodnika po szlakach rowerowych Gminy Ryki i sąsiednich gmin oraz oznakowanie łączników ścieżek rowerowych w Gminie Ryki”

Dożynki Województwa Lubelskiego

Tegoroczne Dożynki Województwa Lubelskiego, na które zgodnie ze zwyczajem zapraszają Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Starosta Lubelski oraz Wójt Gminy Niemce,  odbędą się 14 września br. w Niemcach.

Spotkanie informacyjne "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej"

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo lubelskie.

Podziękowanie za plony

Wieńce przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z Moszczanki i Swat będą reprezentować Gminę Ryki na tegorocznych dożynkach powiatowych, które odbędą się 7 września w Nowodworze. Wyniki konkursu gminnego zostały ogłoszone podczas święta plonów w niedzielę 31 sierpnia w Rykach.

Nabór wniosków w ramach działania "Małe Projekty"

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" – 50 000,00 zł.

Rolnicy podziękują za plony

"Golden Life" i "Gang Marcela" będą gwiazdami tegorocznych Dożynek Gminy Ryki, które odbędą się w niedzielę 31 sierpnia na stadionie miejskim.

LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 28 sierpnia 2014 roku, (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych