Samorząd

Oczyszczalnia w budowie

W tym miesiącu w Rykach odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod nowoczesną oczyszczalnie ścieków.

Kamień węgielny pod oczyszczalnię

Budowa najnowocześniejszej w Polsce oczyszczalni ścieków, która powstaje w Rykach, wkracza w kolejny etap.
Zakończyła się budowa głównej płyty, na której stanie nowy obiekt, a jeszcze w tym miesiącu odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego.

Wysokie miejsce gminy Ryki

IV miejsce Gminy Ryki w ogólnopolskim rankingu jednostek samorządu terytorialnego „Wydatki na oświatę – koszt edukacyjnej wartości dodanej”

XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 2 kwietnia 2014 roku, (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-167/13-00 zawartej w dniu 11 grudnia 2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – III edycja".

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego umieszczono ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

Uwaga na afrykański pomór świń

W dniu 27 lutego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji związanej z wystąpieniem na terenie województwa lubelskiego afrykańskiego pomoru świń.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych