Samorząd

XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 28 lutego 2014 roku, (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne miasta regionu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

Informacja o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Starostwo Powiatowe w Rykach informuje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wyczółkowskiego w m. Ryki od km 0+003,54 do km 0+301,08 oraz budowie drogi gminnej – boczna ul. Wyczółkowskiego (25 KDG-D) w m. Ryki od km 0+000 do km 0+213,23 na wniosek Gminy Ryki.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy oczyszczalni ścieków na terenie Spółdzielni Mleczarskiej

Zawiadamiamy, że w dniu 14. 01. 2014r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie oczyszczalni ścieków na terenie Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach".

Raport z historii projektu i konsultacji społecznych

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Rykach wyłożono do publicznego wglądu Raport z historii projektu i konsultacji społecznych" dotyczący budowy drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł Sielce (bez węzła).

Nabór wniosków w ramach działania - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w §1 pkt 1 lit. „a – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych