Samorząd

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy oczyszczalni ścieków na terenie Spółdzielni Mleczarskiej

Zawiadamiamy, że w dniu 14. 01. 2014r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie oczyszczalni ścieków na terenie Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach".

Raport z historii projektu i konsultacji społecznych

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Rykach wyłożono do publicznego wglądu Raport z historii projektu i konsultacji społecznych" dotyczący budowy drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł Sielce (bez węzła).

Nabór wniosków w ramach działania - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w §1 pkt 1 lit. „a – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r.

Nabór wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 30 grudnia 2013 roku, (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Życzenia Świąteczne Burmistrza Ryk, Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, wszystkim mieszkańcom Gminy Ryki życzymy przede wszystkim zdrowia, uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń, szczęścia i radości nie tylko w święta, ale przez cały kolejny rok, samych dobrych chwil w życiu osobistym oraz satysfakcji z osiągnięć zawodowych.

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Ryki powierzyła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie Gminy Ryki.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych