Samorząd

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 sierpnia 2013r. (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Konkurs wiedzy o projekcie "Wrota Lubelszczyzny"

Wrota Lubelszczyzny

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy dotyczącym projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"

Nabór wniosków w ramach działania - Tworzenie i rozój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – 411 536,00 zł.

Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach

Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z UE w ramach Środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Ryki

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami. Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Plebiscyt Rolnik Roku

Jesteś aktywnym i zaangażowanym rolnikiem? Wyróżniasz się wzorowowym gospodarstwem, zaradnością, innowacyjnością? Zgłoś się do plebiscytu Rolnik Roku i wygraj 10 000 zł.

XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu 27 czerwca 2013r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych