Samorząd

Spotkanie informacyjne LGR

Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tysmienicy i Wieprza" organizuje spotkanie informacyjne dotyczące środków unijnych z LGR. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rykach, 22 października, o godzinie 13:00.

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - nauka pływania

Informujemy, że w BIP Urzędu Miejskiego umieszczono ofertę na realizację zadana publicznego - nauka pływania. Oferta dostępna jest pod adresem http://bip.ryki.pl/index.php?id=359

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 27 września 2013 roku, (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29.

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 sierpnia 2013r. (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Konkurs wiedzy o projekcie "Wrota Lubelszczyzny"

Wrota Lubelszczyzny

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy dotyczącym projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"

Nabór wniosków w ramach działania - Tworzenie i rozój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – 411 536,00 zł.

Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach

Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z UE w ramach Środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych