Samorząd

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Ryki

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami. Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Za poniesiona opłatę wybrana w drodze przetargu firma będzie realizowała te zadania.

Obwieszczenie Starosty Ryckiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 721, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

W dniu 25 stycznia (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 96 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Życzenia Świąteczne Burmistrza Ryk, Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Rykach

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, wszystkim mieszkańcom Gminy Ryki życzymy przede wszystkim zdrowia, uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń, szczęścia i radości nie tylko w święta, ale przez cały kolejny rok, samych dobrych chwil w życiu osobistym oraz satysfakcji z osiągnięć zawodowych.

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w dniu 24 grudnia

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ryk nr 116/2012 z 6.12.2012r. dzień 24 grudnia (poniedziałek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi 29 grudnia (sobota) w godzinach 7:30-15:30.

XXVI Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych 2012

W dniach 8-9 grudnia 2012r. na terenie ZSO Nr 1 w Rykach odbędzie się XXVI Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Lublin.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych