XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Written by Urząd Miejski w Rykach / Written by Łukasz Wiraszka
Friday, 29 March 2013 10:14
A- A A+

W dniu 05 kwietnia 2013r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 30.11.2012 r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rykach.
 6. Informacja Powiatowego Komendanta Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy za 2012r. oraz omówienie działań na rok bieżący.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powołania Skarbnika Gminy Ryki,
  b) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (przy ul. Granicznej),
  c) udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,
  d) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (przy ul. Piaskowej),
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ryki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych