Dofinansowanie w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Written by Written by Paweł Łysoń
Wednesday, 03 April 2013 13:55
A- A A+

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Pomoc udzielana jest dla operacji z zakresu działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – 200 000,00 zł, "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – 261 536,00 zł, "Odnowa i rozwój wsi" – 1 322 552,00 zł, "Małe Projekty" – 498 678,80 zł. Wnioski składać można w dniach od 15 kwietnia do 13 maja, w biurze LGD – ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój nr 114.

Wzory formularzy wniosków, instrukcje wypełniania i pozostałe informacje dotyczące warunków przyznawania pomocy znajdują się na stronie LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" - http://www.lokalnagrupadzialania.pl/?p=2467.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych