XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Urząd Miejski w Rykach / Written by Łukasz Wiraszka
Wednesday, 26 June 2013 10:42
A- A A+

W dniu 27 czerwca 2013r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  - XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 25.01.2013r.
  - XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach odbytej w dniu 01.03.2013r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach na temat działalności uczelni w mijającym roku akademickim oraz zamierzeń na przyszłość.
 6. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pod kątem zawodów nadwyżkowych i deficytowych, struktury bezrobocia na terenie Powiatu Ryckiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Ryki oraz działań prowadzonych w celu przeciwdziałania temu zjawisku.
 7. Informacja o stanie oświaty gminnej i możliwościach jej finansowania.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  b) bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  c) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
  d) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
  e) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Rykach przy ul. Lubelskiej,
  f) zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli” z siedzibą w Rykach,
  g) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych