XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Anna Kamińska / Written by admin
Wednesday, 28 August 2013 10:42
A- A A+

W dniu 30 sierpnia 2013r. (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z :
  1. XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 5.04.2013 r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Dyrektora SASiP o przygotowaniu szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2013/2014.
 6. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat działalności podległej mu placówki, w zakresie dotyczącym Gminy Ryki.
 7. Informacja Kierownika KRUS w Rykach na temat zakresu prowadzonej działalności oraz obsługi rolników z terenu Gminy Ryki.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  3. emisji obligacji komunalnych,
  4. stwierdzenia, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki – etap III nie naruszają ustaleń oraz są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki",
  5. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki – etap III,
  6. stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego Słowackiego – Południe w Rykach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki",
  7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego Słowackiego – Południe w Rykach,
  8. rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Łukasika na działania Burmistrza Ryk.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych