XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Anna Kamińska / Written by admin
Thursday, 19 September 2013 11:42
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 27 września 2013 roku, (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z :
  • XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 10.05.2013 r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja dotycząca zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy Ryki.
 6. Informacja na temat działalności Izb Rolniczych.
 7. Informacja Kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat działalności mającej wpływ na rolnictwo w Gminie Ryki w tym szkolenia i możliwości wsparcia finansowego środkami zewnętrznymi.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  2. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne lata.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych