Budowa instalacji c.o.i gazowej w świetlicy w Moszczance

Written by Danuta Janiszek / Written by Zbigniew Grzelak
Monday, 28 October 2013 14:54
A- A A+

Gmina Ryki  przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w budynku świetlicy w Moszczance”.

Na realizację tego zadania zgodnie z zawartą umową uzyskała dofinansowanie z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 24 549,43 zł.
Wykonawcą zadania została firma  FHU S. KAŁASKA Nowodwór 115, 08-503 Nowodwór , która złożyła najkorzystniejszą ofertę na ogłoszone „Zapytanie ofertowe”.
Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2013 r.
W wyniku realizacji operacji powstaną: instalacja centralnego ogrzewania kpl.1; grzejniki stalowe płytowe szt.13, zawory termostatyczne szt.13, instalacja gazowa kpl.1; kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. i c.w.u. 26 kW z zamkniętą komorą spalania szt.1 ; kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem 2 szt.

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych