Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych

Written by Burmistrz Ryk - Jerzy Gąska / Written by admin
Tuesday, 10 December 2013 09:42
A- A A+

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Ryki powierzyła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie Gminy Ryki.

Zakres powierzonych robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg obejmuje:

Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg gminnych proszę zgłaszać do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5 osobiście lub telefonicznie pod numerem 818651539 lub 818651639.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych