LXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Malgorzata Wardal / Written by admin
Wednesday, 10 October 2018 13:50
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 12 października (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  • LVII Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • LVIII Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • LIX Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • LX Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2018r.
 6. Informacja na temat wkładu gminy Ryki w inwestycje powiatowe.
 7. Podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Ryki w okresie kadencji 2014/2018.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  2. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  3. w sprawie likwidacji filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach,
  4. zmiany statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych