LXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Małgorzata Wardal / Written by admin
Tuesday, 13 November 2018 11:06
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 14 listopada (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 6.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych