Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

Written by Monika Szewczyk / Written by admin
Thursday, 22 November 2018 15:27
A- A A+

Burmistrz Ryk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 r., poz. 450, 650, 723, 1365) do zgłaszania opinii do załączonego projektu "Program Współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023".

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, których celem jest opracowanie spójnego i przejrzystego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Ryki.

Opinie i wnioski należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w terminie od 22 listopada do 7 grudnia 2018 r. W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać od Sekretarza Gminy pod numerem telefonu (81) 8657-151.

Załącznik:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023”.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych