Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Written by Monika Szewczyk / Written by admin
Wednesday, 27 February 2019 15:51
A- A A+

Działając na podstawie art.13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 450, 650, 723, 1365 i z 2019 r. poz. 37). Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości: 290 000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 25 marca 2019 r.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych