X zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Małgorzata Wardal / Written by admin
Monday, 27 May 2019 14:20
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje X zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 31 maja (piątek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • VII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • VIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • IX sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rykach.
 6. Informacja Powiatowego Komendanta Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy za rok 2018 oraz omówienie planowanych działań na rok bieżący.
 7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielania zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej;
  2. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata.
 9. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych