Konsultacje społeczne

Written by Ewa Iwanek / Written by admin
Wednesday, 31 July 2019 09:11
A- A A+

Burmistrz Ryk w ramach projektu grantowego "Przestrzeń Gminna - Lokalna wartość" zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych (partycypacji społecznej) w procesie sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która już niebawem pojawi się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Rykach. W najbliższych tygodniach zaprosimy mieszkańców na spacer badawczy oraz spotkanie otwarte. W ramach partycypacji otwarty zostanie także punkt konsultacyjny dla zainteresowanych.

Projekt nr POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. :"Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość".

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych