Ankieta dla mieszkańców Miasta i Gminy Ryki

Written by Ewa Iwanek / Written by Rafał Machnicki
Thursday, 24 October 2019 12:18
A- A A+

Zapraszamy serdecznie Mieszkańców Miasta i Gminy Ryki do wypełnienia krótkiej ankiety, którą rozpoczynamy cykl konsultacji społecznych opracowywanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki.
Projekt nr POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. :"Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość".Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych