Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne

Written by Marek Jóźwik / Written by Rafał Machnicki
Wednesday, 08 July 2020 08:28
A- A A+

Burmistrz Ryk informuje, że Gmina Ryki rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację podziemnych zbiorników na wodę deszczową w domach prywatnych.
Takie instalacje pozwolą mieszkańcom znacznie obniżyć rachunki za wodę w okresie letnim przy jednoczesnej ochronie środowiska, zwłaszcza w kontekście odczuwalnych zmian klimatu.
Poziom dofinansowania wynosi aż 85% minus podatek vat.
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Deklaracje są dostępne również u Sołtysów.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji dla danego gospodarstwa domowego – ważny jest optymalny dobór zbiornika w kontekście m.in. dostępnej powierzchni działki czy powierzchni dachu.

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie zobowiązani będą dostarczyć do Sołtysa (lub elektronicznie na wskazany adres e-mail) mapę zasadniczą w skali 1:500.

Efektem działań poprzedzających oraz inspekcji technicznych będzie zgłoszenie robót budowlanych dla Projektu oraz pozyskanie dofinansowania na budowę zbiorników w Państwa gospodarstwach domowych.

Opłaty za inspekcje terenowe: 300 zł brutto

Krok po kroku:

  1. Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych w Państwa Gminie (informacja na stronie WWW Urzędu)
  2. Wypełnianie deklaracji przez mieszkańców oraz podpisywanie umów na wykonanie inspekcji technicznych ( u Sołtysa)
  3. Dostarczenie przez mieszkańca mapy zasadniczej (wyciągniętej ze Starostwa Powiatowego) oraz dostarczenie do DOEKO (mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lub do Sołtysa
  4. Przygotowanie dokumentacji do wniosku.
  5. Zgłoszenie robót budowlanych.
  6. Przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 12 446 4297 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy instalacji Z-N można składać w od 9 lipca 2020 r. do 16 lipca2020 r. do Sołtysa ( na warunkach ustalonych w sołectwie)

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Ryki: https://www.ryki.pl/

Prezentacja

Wzór umowy

Deklaracja przystąpienia do projektu

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

[WZÓR] Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych