Ogłoszenie

Written by Grzegorz Smagłowski / Written by Zbigniew Grzelak
Friday, 13 May 2011 10:55
A- A A+

Urząd Miejski w Rykach informuje, iż w dniach od 1 kwietnia do 15 października 2011r. realizuje zadanie pn. „Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych na terenie Gminy Ryki w 2011r.”. Zadanie finansowane jest ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie.

NFOŚiGW WFOŚiGW

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych