XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Written by Urząd Miejski w Rykach / Written by Łukasz Wiraszka
Friday, 20 January 2012 11:17
A- A A+

Sesja Rady Miejskiej w Rykach W dniu 31 stycznia (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  - XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 31.08.2011 r.
  - XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 5.10.2011r.
  - XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 28.10.2011 r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - przedstawienie opinii komisji stałych,
  - dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

  - VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 3.06.2011 r.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych