XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Written by Urząd Miejski w Rykach / Written by Łukasz Wiraszka
Monday, 02 April 2012 11:12
A- A A+

Sesja Rady Miejskiej w Rykach W dniu 4 kwietnia (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  - XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 31.01.2012r.
  - XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 13.02.2012r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk, w tym:
  - Ocena możliwości inwestycyjnych gminy Ryki na lata 2012 – 2015,
  - Informacja dotycząca ogłoszonych naborów oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych w tym unijnych,
  - Przedstawienie zamierzeń dotyczących budowy lub modernizacji targowiska z uwzględnieniem środków zewnętrznych.
 5. Informacja Powiatowego Komendanta Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy za 2011r. oraz omówienie działań na rok bieżący.
 6. Informacja Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Gminy za 2011r. oraz omówienie planowanych działań na rok bieżący.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne lata,
  b) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej po obniżonej cenie,
  c) przyjęcia sprawozdań z wykonania planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach za rok 2011.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

  - VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 3.06.2011 r.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych