Ogłoszenie

Written by Katarzyna Miłosz / Written by Zbigniew Grzelak
Monday, 02 April 2012 15:11
A- A A+

Informuję, iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach spowodowane przez ujemne skutki przezimowania mogą zgłaszać je do Urzędu Miejskiego w Rykach w celu oszacowania szkód.

Aby uzyskać pomoc (kredyt preferencyjny) poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody. Wielkość produkcji liczona jest dla całego gospodarstwa tj. w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie strat, najpóźniej do dnia 18 kwietnia br.
Oświadczenia o powyższym należy składać w Urzędzie Miejskim w Rykach, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego (pok. 218). Druki oświadczeń dostępne są u sołtysa, oraz w Urzędzie Miejskim (pok. 218)

Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach
Oświadczenie o uprawach

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych