Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Written by Written by Zbigniew Grzelak
Monday, 22 October 2012 11:43
A- A A+

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Dofinansowanie określone jest w §1 pkt 1 lit. „a – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. (Dz. U. Nr 177, poz.1371 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 20.11.2012r. do 19.12.2012r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

II. Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

III. Miejsce udostępnienia oraz opublikowania wzoru wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR i wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w §1 pkt 1:

V. Dodatkowe informacje:
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ul. Słowackiego 11, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 10 222, kom. 533 363 332, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 881, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych