Częstotliwość i harmonogram odbioru

Written by Written by admin
Monday, 25 June 2018 12:31
A- A A+

Częstotliwość odbioru

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w następujący sposób:

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się wg podanego w Biuletynie Informacji Publicznej harmonogramu.