Ochrona danych osobowych

Friday, 25 May 2018 00:00
A- A A+

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy o wyznaczeniu inspektora ochrony danych:

Ewa Fidecka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klauzule informacyjne

Klauzula ogólna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco