Zarządzanie kryzysowe

Informacja o koronawirusie

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: godz. 9.00 19.12.2019 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 19.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 19.12.2019 r
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (brak opadów, wiatru), emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Ostrzeżenie o opadach marznących

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rykach przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne o możliwych opadach marznących.

Ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu dróg i chodników

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rykach przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne o możliwym oblodzeniu dróg i chodników.

Informacja

W dniach 21-22 października 2019 r. na terenie gminy Ryki (w obrębie miejscowości: Krasnogliny, Lasoń, Sędowice, Podwierzbie, Bobrowniki i Kleszczówka) prowadzona będzie
akcja poszukiwania padłych dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 121 koła łowieckiego nr 155 „Sokół”. W tych dniach prosimy o nie poruszanie się po terenie leśnym ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia ze strony spłoszonej dzikiej zwierzyny.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rykach przekazuje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr.