Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m.Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405.

Realizacja: 2016 r.
Wartość zadania:

  • koszt kwalifikowalny: 1 468 034,63 zł.
  • koszt całkowity: 1 594 872,50 zł.

Wartość dofinansowania: 734 017,00 zł.
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Udział partnerów: 651 300,00 zł.
Wykonawca: Konsorcjum Firm lider Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23 partner KAN – STYL Agnieszka Kania 08-500 Ryki, Moszczanka 74F
Zakres rzeczowy:
Przebudowa dróg gminnych: Nr 102892 L, 102875 L, 102869 L, 102881 L, 102888 L, 102885 L, 102908 L, 102884 L, 102883 L, 102893 L, 102877 L, 102905 L, 102912 L o długości 3,151 km w zakresie przebudowy nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych, skrzyżowań, oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt całkowity zadania obejmuje: roboty budowlane, inspektora nadzoru, wykonanie map i dokumentacji .