Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Ryki w pigułce

Województwo - lubelskie
Powiat - rycki
Burmistrz Ryk - Jarosław Żaczek
Powierzchnia - 161,7 km2 tj. 16180ha z czego 16,7% to grunty leśne
Położenie - 210 56'E / 510 38'N - północno-zachodnia część województwa lubelskiego granicząca z województwem mazowieckim, przy drodze krajowej Nr 17 na trasie Warszawa-Lublin-Terespol.
Struktura - Gmina miejsko-wiejska (12 osiedli i 30 sołectw)
Największe zakłady:
- Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Polski Ogród" Sp. z o.o.
- Spółdzielnia Mleczarska Ryki
- Juwent s.c. - produkcja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Juwent sp. z o.o. - produkcja drzwi antywłamaniowych
Charakterystyka Gminy - spośród 1477 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych większość zajmuje się handlem i usługami, na terenie Gminy dominują drobne gospodarstwa rolne nastawione na produkcję wielotowarową
Zabytki:
- Neogotycki Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela (1908-1914)
- XVIII wieczny pałac zbudowany z przeznaczeniem, na rezydencje Stanisława Poniatowskiego, - Zabytkowy cmentarz parafialny z grobami powstańców styczniowych oraz rodziny Leona Wyczółkowskiego
Liczba mieszkańców - 21376 w tym:
- miasto - 10306 (kobiet: 5383, mężczyzn: 4923)
- gmina - 11070 (kobiet: 5486, mężczyzn: 5584)
Kod pocztowy - 08-500
Numer kierunkowy - 0 81
Tablice rejestracyjne - LRY
Jednostki budżetowe:
- Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, tel. 081 8651616
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, tel. 081 8657170
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach, ul. Warszawska 62,
tel. 081 8656865
- Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli, Ryki, ul. Karola Wojtyły 29,
tel. 081 8652265
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 5, tel. 081 8651539
Sport:
- MKS "Ruch" Ryki, ul. Warszawska 62 - piłka nożna
- KS "Amator" Leopoldów-Rososz - piłka nożna
- UPKS "ARKA" Ryki, ul. 15 PP Wilków AK 5 - tenis stołowy, koszykówka
- Miejski Klub Sportowy "TUR" Ryki, ul. Warszawska 62 - trójbój siłowy
- UPKS "Błękitni" Leopoldów - tenis stołowy
- UKS "Bobry" Bobrowniki - tenis stołowy
Edukacja:
Przedszkola Samorządowe:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1, Ryki, ul. Szkolna 18, tel. 081 8651442
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi, Ryki, ul. Żytnia 28a, tel. 081 8652343
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Ryki,
ul. Kochanowskiego 21, tel. 081 8651736
Szkoły podstawowe i gimnazja:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Bazanowie, tel. 081 8652892,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Oszczywilku, tel. 081 8654221
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance, tel. 081 8652822
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi, tel. 081 8652556
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Owni, tel. 081 8654221
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Swatach, tel. 081 8651485
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach, ul. Słowackiego 2, tel. 081 8651565
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach im. Jana Pawła II,
ul. 15 P.P."Wilków" AK 5, tel. 081 8653413
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Leopoldowie, tel. 081 8650624
- Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach, Rynek 1, tel. 081 8658905
- Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy, tel. 081 8650716
Szkoły średnie:
- Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12,
tel. 081 8652242
- Zespół Szkół Zawodowych im. Wł. Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5, tel. 081 8651297
- Zespól Szkół Zawodowych im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
ul. Wyczółkowskiego 10, tel. 081 8652450
- Pierwsze Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach, ul. Słowackiego 3, tel. 081 8654881
Szkoły wyższe:
- Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach,
ul. Warszawska 3b, tel. 081 8653499
Ważniejsze instytucje:
- Starostwo Powiatowe, ul. Wyczółkowskiego 10a, tel. 0818657450
- Sąd Rejonowy, ul. Kościuszki 15, tel. 081 8653637
- Prokuratura Rejonowa, ul. Karola Wojtyły 26, tel. 081 8656041
- Urząd Skarbowy, ul. Wyczółkowskiego 10a, tel. 081 8656382 do 85
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Poniatowskiego 2, 081 8651637
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat, ul. Kościuszki 21, tel. 081 8652183
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul. Kościuszki 22, tel. 081 8656382
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń, ul. Wyczółkowskiego 11, tel. 081 8652209
- Powiatowy Urząd Pracy, Rynek Stary 50/55, tel. 081 8653448
- Komenda Powiatowa Policji, ul. Dolna 2, tel. 081 8650210
- Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, ul. Ogrodowa 6, tel. 081 4736020
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 25,
tel. 081 8656911
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Wyczółkowskiego 11,
tel. 081 8656469