Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Selektywna zbiórka odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), Ryki ul. Janiszewska 70
Obsługuje firma PGKiM, Ryki ul. Słowackiego 5

 

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

wtorek 8 – 14

wtorek 8 – 14

wtorek 8 – 14

czwartek 9 – 17

czwartek 9 – 17

czwartek 9 – 17

I sobota

miesiąca 9 – 13

I i III sobota miesiąca 9 – 13

I sobota miesiąca 9 – 13

 

Odpady przyjmowane w PSZOK-u:

- chemikalia,
- zużyte baterie, akumulatory, świetlówki,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (do 0,5 t/rok),
- szkło budowlane,
- zużyte opony od samochodów osobowych,
- odpady zielone z ogrodów (liście, trawa),
- popioły z palenisk domowych,
- ceramika (porcelana, naczynia typu arco, doniczki),
- odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,
- odpady medyczne, przeterminowane lekarstwa, igły, strzykawki.

W/w odpady należy dostarczyć posegregowane własnym transportem.


Odbiór elektroodpadów

Odbiór wielkogabarytowego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, zamrażarek, pralek, kuchenek, zmywarek, bezpośrednio z domu po ustaleniu indywidualnego terminu z mieszkańcem. Regulamin odbioru oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.decydujesz.pl lub za pomocą infolinii tel. 32 737 85 87


Przeterminowane lekarstwa

Należy przekazać do odbioru poprzez ich umieszczenie w specjalnych oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie Gminy. Do pojemników nie należy wrzucać ulotek informacyjnych, zbiorczych opakowań lub innych odpadów komunalnych.


Tekstylia, odzież używana

Należy przekazać poprzez ich umieszczenie w specjalnych oznakowanych kontenerach znajdujących się na terenie Gminy.