Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Bieżące informacje o postępie prac nad wdrożeniem LPR

W ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki” dofinansowanego z RPO WL na lata 2014-2022, Gmina Ryki zrealizuje 5 zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, w roku 2019 zostaną zrealizowane zadania z II i III wiązki projektów LPR tj:

2.2. Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach
2.3. Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach
3.1. Przystosowanie budynku byłej komendy policji na potrzeby OPS i podmiotów ekonomii społecznej.
W roku 2020 będą realizowane zadania z III wiązki projektów tj.
3.3. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Starego Miasta oraz budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W chwili obecnej zgodnie z ogłoszonym zamówieniem publicznym prowadzone będą do końca lutego br. prace związane z wycinką drzew w parku oraz na terenie skwerów k/kościoła i przy ul. Szkolnej.
Szczegóły realizacji zadania: http://www.ryki.pl/pl/inwestycje/1783.html

https://lublin.tvp.pl/41178634/ryki-dostana-pieniadze-na-rewitalizacje-centrum-miasta

W ramach uzyskanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gmina Ryki zrealizuje w latach 2019-2021 projekt znajdujący się w II wiązce projektów LPR tj.:
2.4. Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem.
Szczegóły realizacji zadania: http://www.ryki.pl/pl/inwestycje/1891.html