Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 309/1 i 309/2 położone w miejscowości Swaty, gmina Ryki.

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 309/1 i 309/2 położone w miejscowości Swaty, gmina Ryki.